سرعت اینترنت درجهان

Household Download Index

Based on millions of recent test results from Speedtest.net, this index compares and ranks consumer download speeds around the globe. The value is the rolling mean throughput in Mbps over the past 30 days where the mean distance between the client and the server is less than 300 miles.

13.09Mbps

All Countries

Graph Period:
Aug 18, 2010 - Feb 16, 2013

1-Hong Kong 46.23 Mbps

2-Andorra 44.13 Mbps

3-Singapore 40.97 Mbps

4-Lithuania 36.68 Mbps

ادامه دارد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و هفتم بهمن ۱۳۹۲ساعت 22:37  توسط علی سعیدی نژاد  | 
 

برای مشاهده کلیک نمایید


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ساعت 12:32  توسط علی سعیدی نژاد  | 

امام جواد (ع): انسان های بزرگوار وبا شخصیت چون دانش فراگیرند فروتنی کنند ومتواضع شوندوافراد پست وقتی به دانش دست یابند به خودپسندی وتکبر دچار شوند

1-الف)مشخصات استاد ومعلم خوباز نظر پیامبر بزرگوار اسلام را بنویسید 75/نمره

ب) پرسش وپرسش گری در چه صورت خوب ودر چه صورت ناپسند است 75/نمره

2- آفات پژوهش وتحقیقات علمی را بنویسید 1نمره

3-الف) دید گاه های گوناگون را درباره نقد وانتقاد بنویسید75/نمره

ب)معیار معاشرت از نظر اسلام را بنویسید 5/نمره

4- به چه دلایل امر به معروف ونهی از منکر از جهات مختلف عمومیت دارد بنویسید 3مورد 5/1نمره

5-شرایط امر به معروف ونهی از منکر را نام ببرید 75/ نمره

6- دیدگاه تفریطی ودید گاه افراطی در مورد غریزه جنسی را توضیح دهید1نمره

7-الف) وظایف اخلاقی مردم دربرابر حاکمان چیست ؟1نمره

ب) آفات اخلاقی مناظره را نام ببرید 5/نمره                              موفق وموید باشید

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ساعت 12:31  توسط علی سعیدی نژاد  | 

سوالات تشریحی

1-قرآن عمل بدون ایمان را به چه چیزهایی تشبیه کرده است ؟ 1نمره

2-چرا تسلسل در علل امکان پذیر نیست ؟ 1نمره

3- دیدگاه اثبات بلا تشبیه را با ذکر مثال ودلیل در باره شناخت صفات خدا توضیح دهید 5/1نمره

4-تفاوت صفات سلبی وثبوتی خدا را بنویسید 1نمره

5-اقسام عدل الهی رانام برده توضیح دهید 5/1نمره

6-چرا از دیدگاه اسلام تثلیث باطل است ؟ 1نمره

7-الف) به نظر قرآن معاد به چه معنایی است دلایل آن را ذکر نمایید ؟1نمره  

 ب)حسابرس روز قیامت کیست ؟ 5/نمره                                                                                                               موفق وسربلند باشید

                                                   

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ساعت 12:28  توسط علی سعیدی نژاد  | 

به نام خدا- نام ونام خانوادگی دانشجو                    


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه دوم دی ۱۳۹۲ساعت 12:27  توسط علی سعیدی نژاد  | زنان و فرزندان امام حسن ـ عليه السلام ـ چه كساني بودند؟

 
ادامه دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ساعت 12:49  توسط علی سعیدی نژاد  | 

بسمه تعالی                                                                                                                               

نام درس :  فرهنگ وتمدن اسلامی      تاریخ امتحان: 14/11/91                            

  

                                  نوع سوالات :تستی تشریحی

لطفا سوالات تستی را  در پاسخنامه جواب دهید // فقط به 24 سوال جواب دهید

1-چهارمورد از عوامل اعتلا وزایش تمدن ها را نام ببرید؟  1نمره

  ادامه دارد

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم آذر ۱۳۹۲ساعت 23:40  توسط علی سعیدی نژاد  | 
روز استقلال هند 1947م $


 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و یکم آبان ۱۳۹۲ساعت 13:18  توسط علی سعیدی نژاد  | 

1۱-کدامیک تاریخ را بیانگر سرگذشت ملت ها ،سیره انبیا وسیاست پادشاهان می داند ؟


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه سی و یکم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 18:26  توسط علی سعیدی نژاد  | 

متن کتیبه بیستون داریوش بزرګ

ستون 1
بند 1 – من داريوش ، شاه بزرگ ، شاه شاهان ، شاه در پارس ، شاه کشورها ، پسر ويشتاسب ، نوه ارشام هخامنشي .
بند 2 - داريوش شاه گويد : پدر من ويشتاسب ، پدر ويشتاسب ارشام ، پدر ارشام آريامن ، پدر آريامن چيش پيش ، پدر چيش پيش هخامنش .

ادامه دارد


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  جمعه ششم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 14:29  توسط علی سعیدی نژاد  |